Cykl warsztatów dla seniorów

Cykl warsztatów dla seniorów

Cykl warsztatów dla seniorów w ramach projektu CitizenAct organizowanych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi  rozpoczął się już 12 czerwca 2019 roku. Warsztaty umożliwiają  seniorom nie tylko zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu obsługi aplikacji mobilnych poświęconych zdrowiu, ale także pogłębienie teoretycznej wiedzy na temat swojego zdrowia. Każdy warsztat jest prowadzony przez 2-3 trenerów-obowiązkowo informatyków i często eksperta, który dodatkowo uzupełnia warsztaty specjalistyczną wiedzą z danego tematu. Warsztaty mają określoną strukturę: rozpoczynają się od teoretycznej prezentacji eksperta, poprzez liczne ćwiczenia praktyczne na smartfonach oraz podsumowanie zajęć. Od samego początku rekrutacji warsztaty cieszą się dużym zainteresowaniem wśród seniorów. Każde zajęcia gromadzą od 20-25 uczestników.

Pierwsze dwa warsztaty, zorganizowane 12 i 14 czerwca 2019  tzw. wprowadzające, dotyczyły podstawowych informacji z zakresu aplikacji mobilnych m.in. co to jest aplikacja mobilna i jak ją pobrać; dostępnych aplikacji mobilnych na rynku; podstawowych informacji z zakresu korzystania z funkcji tabletu i smartfonu; tworzenia wiadomości e-mail i konta gmail; bezpieczeństwa w sieci.

Trzecie warsztaty ( 24 czerwiec 2019 r. ) poświęcone były możliwościom wykorzystania nieformalnych grup wsparcia w mediach społecznościowych i samym mediom społecznościowym. Zajęcia były prowadzone przez specjalistę ds. promocji z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi panią mgr Karolinę Staroń, która opowiadała o możliwościach wykorzystania  dostępnych social – mediów w życiu codziennym.

Kolejne warsztaty, które odbyły się 25 i 26 czerwca 2019 roku, dotyczyły procedur administracyjnych związanych ze zdrowiem i towarzyszących im aplikacji. Pierwszego dnia był wykład dr. Katarzyny Wielemborek – Musiał dotyczący aktualnych procedur administracyjnych w naszym kraju dotyczących m.in. szczepionek dla seniorów, bezpieczeństwa danych pacjenta. Kolejny dzień warsztatów uczestnicy zgłębiali wiedzę dotyczącą aplikacji: znanylekarz.pl.

Kolejna tura sześciu warsztatów rozpocznie się 3 września i potrwa do 1 października.

W listopadzie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi planuje zorganizować Hackathon polegający na tworzeniu własnej aplikacji zdrowotnej przez seniorów. Informacje na temat imprezy będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej projektu.

About The Author

Grzegorz Wdowczyk