Archives

Cykl warsztatów dla seniorów

Cykl warsztatów dla seniorów w ramach projektu CitizenAct organizowanych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi  rozpoczął się już 12 czerwca 2019 roku. Warsztaty umożliwiają  seniorom nie tylko zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu obsługi aplikacji mobilnych poświęconych zdrowiu, ale także pogłębienie teoretycznej wiedzy na temat swojego zdrowia. Każdy warsztat jest prowadzony przez 2-3 trenerów-obowiązkowo informatyków i często […]

Workshops for seniors

Staring from 12 June 2019, the Medical University od Lodz conducts workshops for seniors as a part of the CitizenAct project. During the workshops, seniors not only  acquire knowledge and skills in operating mobile applications dedicated to health, but also deepen their knowledge about taking care about their own health. Each workshop is conducted by […]

UB and IDIAP launch their Citizens Act Workshops in Barcelona

The University of Barcelona (UB) and the Foundation University Institute for Primary Health Care Research (IDIAP) launched their first Citizen Act workshops in Mataró  (Barcelona) on 14, 17 and 21 June 2019. Lessons were given for a group of six people at the Pla d’en Boet civic centre. During the first session, a brief introduction […]

UB-IDIAP estrenan sus talleres Citizen Act en Barcelona

La Universidad de Barcelona y el Instituto Universitario de Investigación en Atención Primaria Jordi Gol (IDIAP Jordi Gol)  estrenaron  sus primeros talleres del proyecto Citizen Act en Mataró (Barcelona) los días 14, 17 y 21 de junio de 2019. Las sesiones se impartieron para un grupo de seis personas en el centro cívico del Pla […]